0

Syekh Ali Jum'ah

Posted in
Nama lengkap beliau adalah Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab (lahir 3 Maret 1952 di Bani Suwayf, Mesir). Sejak 28 September 2003 beliau menjabat sebagai Mufti Republik Arab Mesir.

Latar belakang
Sheikh Ali Jum'ah mulai menghafal Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Meskipun beliau tidak masuk sekolah agama, beliau telah mempelajari kutubu sittah serta fiqih Maliki usai lulus dari bangku SMA. Kemudian beliau masuk fakultas teknik atau fakultas perdagangan. Beliau memilih Fakultas perdagangan karena bidang ini yang akan memungkinkan dia untuk mengisi waktu luang ketika melanjutkan studi agama.

Setelah lulus dari perguruan tinggi, Sheikh Ali Jum'ah terdaftar di Universitas al-Azhar. Setelah menyelesaikan gelar sarjana kuliah Dirasat Islamiyyah wal Arabiyyah Universitas al-Azhar pada tahun 1979, Sheikh Ali Jum'ah terdaftar dalam program magister dalam Ushulul Fiqih kuliah Syari'ah wal Qanun Universitas al-Azhar. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1985 dengan nilai mumtaz. Diikuti dengan gelar doktor dalam Ushulul Fiqih Kuliah Syari'ah wal Qanun Universitas al-Azhar tahuan 1988 M dengan nilai Syaraf Ula.

Selain studi resminya, Sheikh Ali Jum'ah juga belajar kepada banyak syekh dan ahli ilmu-ilmu syariah. Diantaranya ulama hadits Maroko dan Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari. Sehingga mereka menganggap Syekh Ali Jum'ah adalah salah satu mahasiswa yang paling berhasil.

Selain itu Syeikh Ali Jum'ah juga belajar pada: Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghuda, Sheikh Muhammad Abu Nur Zuhayr, Sheikh Jad al-Rabb Ramadan Goma', Sheikh al-Husayni Yusif al-Shaykh, Sheikh Muhammad Yasin al-Fadani, Sheikh Abd al-Jalil al-Qarnishawi al-Maliki, Sheikh al-Azhar Sheikh Jad al-Haqq Ali Jadd al-Haq, Sheikh Abd al-'Aziz al-Zayat, Sheikh Ahmed Muhammad Mursi al-Naqshibandi, Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim, and Sheikh Muhammad Hafidh al-Tijani.

Sebelum diangkat menjadi Grand Mufti Republik Arab Mesir, beliau menjadi rujukan dalam Manahij Fiqhiyyah di Universitas al-Azhar.

Di pertengahan 1990 Sheikh Ali Jum'ah mencetuskan kembali tradisi lama yaitu memberi pelajaran agama di masjid al-Azhar, yang mana pelajaran ini terbuka untuk umum sehingga orang-orang yang ingin lebih mendalami tentang agama, bisa mengikuti pelajaran ini. Kuliah umum ini terletak di ruangan dekat masjid al-Azhar.

Pada tahun 2003 Sheikh Ali ditunjuk sebagai Grand Mufti Mesir. Sejak menjabat sebagai Grand Mufti Republik Arab Mesir, beliau membuat Dar al-Ifta menjadi sebuah institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem checks and balances . Sheikh Ali Jum'ah juga menambahkan aspek teknologi untuk institusi tersebut dengan mengembangkan sebuah website canggih dan call center dimana orang semakin mudah untuk meminta fatwa tanpa harus datang ke institusi tersebut.

Sheikh Ali adalah seorang penulis yang produktif tentang isu-isu Islam dan ia menulis kolom mingguan di surat kabar al-Ahram Mesir di mana ia membahas masalah-masalah kontemporer.

Pendidikan
Beliau mendapat gelar Bachelor of Commerce dari Universitas 'Ain Syams tahun 1973 M.
Beliau juga mendapat gelar sarjana kuliah Dirasat Islamiyyah wal Arabiyyah Universitas al-Azhar tahun 1979 M.
Magister dalam Ushulul Fiqih kuliah Syari'ah wal Qanun Universitas al-Azhar tahun 1985 M dengan nilai mumtaz.
Mendapat gelar doktor dalam Ushulul Fiqih Kuliah Syari'ah wal Qanun Universitas al-Azhar tahuan 1988 M dengan nilai Syaraf Ula.

Pekerjaan
Mufti Republik Arab mesir mulai 28 September 2003 sampai sekarang.
Anggota Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah mulai tahun 2004 sampai sekarang.
Anggota Majma' al-Fiqh dalam mu'tamar Islam di Jeddah.
Guru besar Ushulul Fiqih kuliah Dirasat Islamiyyah wal Arabiyyah lil banin Universitas al-Azhar.
Anggota mu'tamar fiqih Islam di India.

Karya-karya beliau
المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس.
الحكم الشرعي عند الأصوليين.
أثر ذهاب المحـل في الحكم.
المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية.
علاقة أصول الفقه بالفلسفة.
مدى حجية الرؤيا.
النسخ عند الأصوليين.
الإجماع عند الأصوليين.
آليات الاجتهاد.
الإمام البخاري.
الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية.
الأوامر والنواهي.
القياس عند الأصوليين.
تعارض الأقيسة.
قول الصحابي.
المكاييل والموازين.
الطريق إلى التراث.
الكلم الطيب.. فتـاوى عصرية.
الكلم الطيب.. فتـاوى عصرية (2).
الدين والحياة.. فتاوى معاصرة.
الجهاد في الإسلام.
شرح تعريف القياس.
البيان لما يشغل الأذهـان.. 100 فتـوى.
سمات العصر.. رؤية مهتم.
سيدنا محمد رسول الله للعالمين.
الفتوى ودار الإفتاء المصرية.
فتـاوى الإمام محمد عبده (اعتنى بجمعه واختياره وقدم لـه).
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (بالاشتراك).
قضيـة تجديد أصول الفقه.
صناعة الإفتاء من مجموعة سلسلة التنوير الإسلامي.
التجربة المصرية من مجموعة سلسلة التنوير الإسلامي.
مكانة المرأة في الفقه الإسلامي من مجموعة سلسلة التنوير الإسلامي.
المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر.
قضايا المرأة في الفقه الإسلامي.
المرأة في الحضارة الإسلامية.
تيسير النهج في شرح مناسك الحج.
النبي صلي الله عليه وسلم.
الطريق إلى الله.
الوحي – القرآن الكريم.
البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي.
سبيل المبتدئين شرح منازل السائرين.
Sumber: http://detektif007.blogspot.com/

0 komentar: